Tutkimus ja hoidon suunnittelu

Suun terveys on osa koko kehon terveyttä ja hyvää elämänlaatua. Hammas- ja suusairaudet ovat yleisiä ja yleisimmät niistä ovat kroonisia infektio- ja tulehdussairauksia. Nämä krooniset suun tulehdukset ovat usein oireettomia tai vähäoireisia ja siksi pääsevät etenemään huomaamatta. Yksilöllisesti määritellyt säännölliset tutkimukset hammaslääkärillä ovat tärkeitä, jotta sairaudet voidaan havaita ja hoitaa ajoissa.

Suun ja hampaiston tutkimuksessa tutkitaan hampaat, ikenet, limakalvot, pehmytkudokset ja purenta. Usein tarvitaan myös röntgenkuvia hoitosuunnitelman laatimiseksi.

Ehkäisevä hoito

Ehkäisevä hoito on suun sairauksien eli esimerkiksi hampaiden reikiintymisen ja ientulehduksen ennalta ehkäisyä. Tämä tapahtuu parhaiten potilaan ja hammaslääkärin sekä suuhygienistin yhteistyönä.

Ehkäisevä hoito sisältää hampaiston puhdistuksen plakista ja hammaskivestä, ravintoneuvontaa, kotihoidon opastusta ja neuvontaa, hampaiston fluorauksen sekä mahdollisesti lisäfluorin käyttöä kotihoidon yhteydessä.

Hampaan paikkaus

Kun hampaan reikiintyminen on edennyt niin pitkälle, ettei sitä voida enää pysäyttää, on hammas korjattava paikkamateriaalilla. Myös hampaiden kulumia ja lohkeamia voidaan korjata paikka-aineella. Täytemateriaalin valinta riippuu hampaan vaurion sijainnista ja laajuudesta.

Materiaalina käytetään hampaanväristä muovia, lasi-ionomeeria, keraamisia tai kultatäytteitä ja harvoin amalgaamia. Keraamiset ja kultatäytteet tehdään yhteistyössä hammaslaboratorion kanssa ja vaativat yleensä kaksi käyntiä.

Paikkauksessa käytetään puudutusta aina potilaan toiveen mukaisesti.

Iensairauksien hoito

Ientulehduksen itsehoidossa on tärkeintä bakteeripeitteen eli hammasplakin huolellinen päivittäinen puhdistus hampaan jokaiselta pinnalta. Hammasplakin kovettuminen hammaskiveksi suun mineraalien vaikutuksesta vaikeuttaa puhdistusta kotona ja lisää kroonista tulehdusta aiheuttavien bakteerien määrää.

Hammaskiveä voi muodostua myös ikenen alle, parodontiitin eli kiinnityskudossairauden aiheuttamiin ientaskuihin. Parodontiittia hoidetaan tarvittaessa myös mikrobilääkkein, ientaskuista otettujen näytteiden perusteella. Parodontiittia sairastavan säännöllinen ylläpitohoito toteutetaan 4-6 kuukauden välein. Hammaslääkäri tai suuhygienisti poistaa hammaskiven koneellisesti ultraäänilaitteella ja/tai käsi-instrumenteilla. Parodontiitin ollessa hyvin hoitotasapainossa, voidaan hampaiston pitkän ajan ennustetta parantaa ja kotihoitoa helpottaa ienkirurgisin toimenpitein.

Näissäkin toimenpiteissä käytetään joko paikallis- tai pintapuudutusta, aina potilaan toiveen mukaisesti.

Juurihoito

Hampaan sisällä on hammasydin, joka sisältää hermoja ja verisuonia. Kun hampaan reikiintyminen on edennyt ytimeen saakka tai hammas on tapaturman takia vahingoittunut, voi se johtaa hammasytimen tulehdukseen. Tulehduksen hampaassa voi aiheuttaa myös voimakas purentarasitus tai pitkälle edennyt kiinnityskudossairaus. Hammasta voi särkeä, mutta se voi olla tulehduksesta huolimatta aivan oireeton.

Juurihoidossa puhdistetaan ja lääkitään hampaan juurikanavat eli hammasydin. Juurihoito vaatii useimmiten 2-3 käyntiä. Oireettoman ja tulehduksettoman hampaan juurikanavat täytetään tiiviillä täyteaineella ja hammas paikataan tavanomaiseen tapaan. Juurihoidon jälkeen hammas voi tummua ja se on myös hauraampi kuin elävä hammas, joten parhaaseen tulokseen hoidossa päästään valmistamalla proteettinen kruunu.

Purentavaivojen hoito

Purentavaivat ovat yleisiä ja usein epämääräisiä oireiltaan. Oireita ovat esimerkiksi kivut leukojen alueella, usein toistuva päänsärky erityisesti aamuisin, niska-hartiaseudun jäykkyys, puutumisen tunne puremalihaksissa ja korvien lukkiutuminen.

Hammaslääkärin tutkimuksessa arvioidaan johtuuko vaiva leukanivelestä, puremalihaksista vai molemmista. Usein hoito aloitetaan öisin pidettävällä purentakiskolla. Kisko rentouttaa puremalihaksia ja suojaa hampaita narskutukselta eli bruksaamiselta. Purentakiskohoidon lisäksi apuna voivat toimia ohjeiden mukainen kasvojumppa säännöllisesti tehtynä tai leukojen alueen vaivoihin perehtyneen fysioterapeutin antama hoito.

Meillä suuhygienistimme on perehtynyt purentalihasten hierontaan.
Ajanvaraus tähän ainoastaan puhelimitse.

Kuorsauskisko eli uniapneakisko

Kuorsauskiskolla saadaan alaleukaa siirrettyä eteenpäin, jolloin hengitystiet avautuvat sekä estetään kuorsausäänen muodostuminen. Parhaiten toimivat yksilöllisesti valmistetut uniapneakiskot.

Hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa arvioidaan uniapneakiskohoidon toteuttamismahdollisuudet, valitaan kiskotyyppi ja tehdään kustannusarvio.

Suukirurgia

Kirurgisia toimenpiteitä ovat tavalliset hampaanpoistot ja leikkaukselliset hampaanpoistot, juurenpääleikkaukset, ienkirurgia sekä keinojuuri- eli implanttihoidot. Keinojuurihoidoilla voidaan korvata puuttuvia hampaita hyvällä pitkäaikaisennusteella.

Yksilölliset hoitoon vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduiksi parhaiten, kun keinojuurihoito tehdään osana hyvin suunniteltua kokonaishoitoa. Vaativimmissa kirurgisissa toimenpiteissä lähetämme asiakkaan suu-ja leukakirurgille.

Protetiikka

Paljon paikattuja ja vaurioituneita hampaita voidaan korjata kruunuilla tai laminaateilla. Puuttuvia hampaita voidaan korvata hammassilloilla ja implanteilla tai irroitettavilla osa- tai kokoproteeseilla.

Ennen proteettisen hoidon aloitusta tehdään suun tutkimus ja hoitosuunnitelma kustannusarvioineen sekä perushoito valmiiksi, jotta proteettinen hoito rakentuu mahdollisimman kestävälle pohjalle.

Esteettinen hoito

Kruunuilla ja laminaateilla saadaan korjattua pieniä esteettisesti häiritseviä hampaiden asentovirheitä ja peitettyä hampaiden värivirheitä. Niillä saadaan myös laajasti muovitäytteillä korjatut hampaat luonnollisen värisiksi ja muotoisiksi. Esteettistä hoitoa on myös hampaiden valkaisu ja hammaskorujen kiinnitys.

Ennen hampaiden valkaisua on suositeltavaa tehdä suun ja hampaiden tutkimus sekä hammaspintojen puhdistus. Valkaisun jälkeen voi olla tarpeen muovitäytteiden uusinta, koska valkaisu ei vaalenna täytteitä.

Tutustu valkaisumenetelmiimme osoitteessa www.blancone.fi.

Valkaisuvaihtoehtojen takia suosittelemme ajanvarausta puhelimitse.

Suuhygienisti

Tuntuvatko hampaasi harjauksesta huolimatta likaisilta, häiritsevätkö värjäytymät ja kellastuneet hampaat, kärsitkö pahanhajuisesta hengityksestä?

Suuhygienisti on suun terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut ennaltaehkäisevään hoitoon ja hampaiden puhdistukseen. Hän hoitaa ientulehdusta, poistaa plakkia ja hammaskiveä sekä värjäytymiä. Suuhygienisti antaa yksilölliset ohjeet kotihoidon toteutukseen ja opastaa sopivien puhdistusvälineiden ja -aineiden valinnassa. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös ravintotottumusten arviointia ja terveelliseen ravitsemukseen ohjausta. Hän myös kiinnittää hammaskoruja ja tekee hampaiden valkaisuja.

Hammaslääkärin tutkimuksen yhteydessä tehdään lähete suuhygienistin hoitoa varten, jolloin iensairauden hoidosta saa Kela-korvauksen. Lähete on voimassa kaksi vuotta. Suuhygienisti voi tehdä hoidon myös ilman lähetettä, jolloin hoidosta ei saa Kela-korvausta. Tuloksena on puhdas, raikas ja kaunis hymy!